Contact

Onze klanten

Hierboven ziet u een kleine selectie van de klanten van Chiever. Wij werken voor  zeer verschillende bedrijven:  voor ondernemingen uit de industrie, voor retailers, maar ook voor zakelijke dienstverleners of fabrikanten van consumentenproducten (food en non-food). Stuk voor stuk bedrijven met uiteenlopende activiteiten, maar met in ieder geval één gemeenschappelijk kenmerk: zij hechten allemaal grote waarde aan hun merken.

Beheer en overzicht

Voor deze klanten doet Chiever het beheer van de merkenportefeuille.  Dat kan gaan om een beperkt aantal merkregistraties in de Benelux, maar meestal zijn het vele honderden of zelfs duizenden registraties, verspreid over de hele wereld. Via onze Client Portal geven wij onze klanten 24/7  online overzicht en toegang tot al hun registraties en dossiers. Wij bewaken de termijnen en verzorgen nieuwe registraties en werken samen met onze klanten aan een efficiënte en heldere registratie-strategie. Daarbij wordt ook het kostenaspect niet uit het oog verloren. In veel gevallen is er dagelijks of wekelijks contact en kun je spreken van een hechte samenwerking.

Juridisch advies

Naast het merkenbeheer geven wij onze klanten ook juridisch advies. Wij verrichten juridisch onderzoek bij merkintroducties, wij adviseren en bemiddelen in geval van conflicten of opposities en we signaleren conflicterende merken. Dat laatste stelt de klant in staat om – indien nodig – snel in te grijpen. Onze advisering strekt zich ook uit tot vraagstukken op het gebied van het auteursrecht of het modellenrecht (design). Met name de rechtspraak in Europa over modellen en design begint zich enorm te ontwikkelen en biedt onze klanten soms interessante beschermingsmogelijkheden.