Contact

Onze klanten

Hierboven ziet u een kleine selectie van de klanten van Chiever. Wij werken voor zeer verschillende bedrijven:  voor ondernemingen uit de industrie, voor retailers, maar ook voor zakelijke dienstverleners of fabrikanten van consumentenproducten (food en non-food). Soms zijn het multinationals, maar vaak ook kleinere Nederlandse bedrijven. Maar onze klanten hebben in ieder geval één gemeenschappelijk kenmerk: zij hechten allemaal grote waarde aan hun merken.

Beheer en overzicht

Voor deze klanten doet Chiever het beheer van de merkenportefeuille.  Dat kan gaan om een beperkt aantal merkregistraties in de Benelux, maar soms zijn het vele honderden of zelfs duizenden registraties, verspreid over de hele wereld. Via onze Client Portal geven wij onze klanten 24/7 online overzicht en toegang tot al hun registraties en dossiers.

Wij bewaken de termijnen en verzorgen nieuwe registraties en werken samen met onze klanten aan een efficiënte en heldere registratie-strategie. Daarbij wordt ook het kostenaspect niet uit het oog verloren. In veel gevallen is er dagelijks of wekelijks contact en kun je spreken van een hechte samenwerking.

Juridisch advies

Naast het merkenbeheer geven wij onze klanten ook juridisch advies. Wij verrichten juridisch onderzoek bij merkintroducties, wij adviseren en bemiddelen in geval van conflicten en we signaleren conflicterende merken.

Opposities

Probeert een ander een gelijkend merk te registreren, dan kan Chiever snel ingrijpen. Dat gebeurt in veel gevallen via een zogenaamde oppositie procedure. Dat is een administratieve procedure die gevoerd wordt bij het Benelux Merkenbureau of het Europese Merkenbureau, waarmee je de registratie van een gelijkend merk kunt stoppen. Chiever voert jaarlijks een groot aantal van dit soort zaken en met goede resultaten (en tegen een fair tarief!).

Auteursrecht en design

Onze advisering strekt zich daarnaast ook uit tot vraagstukken op het gebied van het auteursrecht of het modellenrecht (design). Met name de rechtspraak in Europa over modellen en design begint zich enorm te ontwikkelen en biedt onze klanten soms interessante beschermingsmogelijkheden.